bundel

Bundel Antifonen bij de introïtuspsalmen

Componist: Hans Jansen

Uitgave: Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek

inhoudsopgave

Psalm 9

Maar de Heer zetelt voor eeuwig

Voorlaatste zondag


Psalm 23

De Heer is mijn herder

Misericordias Domine


Psalm 24

De aarde en haar volheid zijn

4e Advent


Psalm 25

Des Heren vertrouwelijke omgang

1e Advent


Psalm 43

Zend uw licht en uw waarheid

Judica


Psalm 47

Alle volken, klapt in de handen

Hemelvaart


Psalm 62

Mijn ziel is stil tot God, mijn Heer

2e zondag na Trinitatis *


Psalm 65

U zorgt voor het land en bevloeit het

3e zondag na Pasen *


Psalm 66

Halleluja! Breek uit in jubelzangen

Jubilate


Psalm 80

Laat lichten ons uw aanschijn Heer

2e Advent


Psalm 81

Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft

Beloken Pasen


Psalm 85

Verblijdt uw in de Heer te allen tijde

Gaudete


Psalm 87

De Heer telt bij het inschrijven der volkeren

Pinksteren *


Psalm 89

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied

7e zondag na Trinitatis *


Psalm 90

Leer ons zo onze dagen tellen

Oudjaar


Psalm 91

Hij gaf zijn engelen bevel

Invocabit


Psalm 92

Ik ben als een groene olijfboom

15e zondag na Trinitatis *


Psalm 98

Halleluja! Zingt voor de Heer een nieuw lied

Cantate


Psalm 103

De mens, zijn dagen zijn als gras

Dag van Michael en alle engelen


Psalm 122

Bidt Jeruzalem vrede toe

Laetare


Psalm 135

Halleluja! Looft de naam des Heren

Palmarum *


Psalm 139

Toen ik in het verborgene gemaakt werd

Pasen


Psalm 142

Ik roep tot U, o Heer

5e na Epifanie *


Psalm 145

U loven, Heer, der werken uwer handen

6e na Epifanie


Psalm 146

Loof nu de Heer, mijn ziel

14e zondag na Trinitatis *


Psalm 149

Halleluja, laat opgetogen

3e na Epifanie *


 

* Oecumenisch leesrooster