Comité van aanbeveling

dr. Andreas Wöhle 

President Evangelisch-Lutherse Synode in de Protestantse Kerk

Predikant Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Docent Lutherana Protestantse Theologische Universiteit 


prof. dr. Walter Werbeck 

President van de Internationale Heinrich Schütz Gesellschaft


ds. Carel ter Linden 

Voormalig predikant van de Kloosterkerk


prof. dr. Herman Noordegraaf

Emeritus hoogleraar Nederlandse en internationale diaconaat aan de PThU en bijzonder hoogleraar diaconie voor de Stichting Rotterdam. 


Leo Samama

Componist en musicoloog